Sứ mệnh

 

Xây dựng được một thương hiệu là đại sứ thực sự của Thực phẩm Ý: được khách hàng công nhận, nhận biết, và tin tưởng… Phát triển được một thương hiệu độc quyền ra thị trường quốc tế, đại diện cho tất cả các giá trị của nước Ý.